Ansök om fastighetsfinansiering

Hitta rätt fastighetsfinansiering för ditt projekt. Det är få förunnat att kunna investera i en fastighet utan att ta ekonomisk hjälp av en extern partner. På samma sätt som då de flesta privatpersoner måste låna pengar i samband med ett bostadsköp så måste många också låna pengar för att kunna gå vidare med ett fastighetsköp. Det kallas då för fastighetsfinansiering.

Skillnaden mellan fastighetsfinansiering och ett privat bostadslån ligger, framförallt, i det naturliga och logiska: insatserna är högre, det handlar om mer pengar och därför blir det också större risker för långivaren. Det kan försvåra processen och det kan av den anledningen vara svårt att hitta fastighetsfinansiering som passar de egna behoven. Vilket i sin tur gör att många affärer - eller planerade projekt - stannar av redan på idéstadiet.

Vi ska här titta lite närmare på vad som avgör kring huruvida man som företag - eller exempelvis en BRF - beviljas fastighetsfinansiering. Det senare är heller inte ovanligt - att man som exempelvis BRF vill investera i befintliga fastigheter, höja värdet och kanske genom att byta energi få lägre kostnader är vanligt. I och med att detta kostar pengar så är ofta lån den enda vägen. Även där krävs således fastighetsfinansiering.

Vad tittar man efter vid en ansökan om fastighetsfinansiering?

Som vid alla låneansökningar så kommer långivaren att göra en noggrann bakgrundskontroll. Ju mer pålitligt ett företag bedöms vara - desto större chans är det att A) man beviljas fastighetsfinansiering och B) erbjuds så bra villkor som möjligt gällande exempelvis ränta och löptider. Hur företaget ekonomi ser ut är givet att långivaren kollar på. Likaså så kommer man även att göra en bedömning gällande erfarenhet.

En sak som visat sig är att det är lite enklare att erbjudas fastighetsfinansiering om man är etablerad på marknaden. Är man ny så har man mer att bevisa. Affärsplanen är en annan väsentlig del av kontrollen från långivaren: är den genomtänkt, är den realistisk och hur stora risker innehåller den?

En tredje sak gäller exempelvis medlemmar i ansökan: hur ser styrelsen ut och finns det någon eventuell komprometterande historik som kan ligga er i fatet? Att man har extern hjälp med den egna ekonomin är också ett plus, exempelvis då genom en revisor.

Har man allt detta i ordning så ger man sig själv som företag goda möjligheter till att erbjudas fastighetsfinansiering. Det är nämligen, rent historiskt, en ganska säker investering som många långivare gärna är med på.

4 Feb 2021

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)