Scanning

Scanning negativ, dia och påsikts
Digitalisering negativ och dia
Den digitala filen öppnas aldrig för kontroll och inget efterarbete görs.
Storlek
135 neg/dia mellanformat
8 Mb (1370 x 2040 px) 8:- 12:-
13 Mb (1750 x 2610 px) 14:- 18:-
20 Mb (2170 x 3230 px) 20:- 25:-
38 Mb (2980 x 4450 px) 40:- 50:-

Storformatbilder
20 Mb 40:-
40 Mb 80:-
80 Mb 120:-
120 Mb 240:-
Större bilder avtalas.

Bildbehandling retuschering, friläggningar, färgkorrigeringar m m
Tidsdebitering: 40:- per 10 min pass.

Bilder sparas i tiff:
På CD-skiva. Upp till 650 Mb 40:-.
På DVD-skiva, upp till 4.7 Gb 100:-

 

Material sänds till post- och besöksadress:
Text Visuell Studio i Stockholm
LM Ericssons väg 26
126 26 Hägersten