Konstvernissage på lördag!

2013-05-29
L I S A L A N D B E R G
Altered States of Consciousness

Vernissage 1/6 kl 12-16
Konstnärshuset, Lilla Galleriet
Smålandsgatan 7, 111 46 Stockholm
Öppet tis-tors 12-17 fre-lör 12-16
Utställningen pågår t.o.m. 19/6

Ett nyckelord i Lisa Landbergs arbetsprocess är perception. Att upptäcka en underliggande mening i det till synes triviala, en glipa i ytan där ett mer komplext tillstånd skymtar. Att även ta till vara de tillfällen då ens perceptionsförmåga spelar en ett spratt: det där man tror sig se i ögonvrån, missförstånd och feltolkningar som ger upphov till nya innebörder, nya bilder. Genom det iscensatta fotografiet synliggör hon en subjektiv, parallell verklighet där vardagliga föremål och företeelser laddas med nya betydelser. Här återfinns kopplingar till minnet, tiden, naturen och det undermedvetna. Det kan röra sig om tidens alla lager, de känslomässiga band vi knyter till vissa föremål och platser, upplevelsen av naturen som besjälad eller naturen som symbol för det undermedvetna och okontrollerade.

Utställningens titel, Altered States of Consciousness, syftar till ett begrepp som används inom psykologins såväl som parapsykologins värld. Ett så kallat förändrat medvetandetillstånd kan vara något så naturligt som sömn men det inbegriper även mer tvivelaktiga tillstånd som hypnos och utomkroppsliga upplevelser. Anspelningar på det övernaturliga är ett återkommande inslag i Lisa Landbergs arbeten där ljussättningen ofta tycks indikera något slags skeende eller närvaro. Det är först och främst ett visuellt grepp, ett verktyg för att beskriva de processer som pågår i och runt omkring oss men som annars aldrig materialiserar sig ur tankevärlden. I detta sammanhang kan titeln sägas representera olika sätt att varsebli och gestalta allt detta som ständigt är undanglidande och så svårt att sätta fingret på.

Lisa Landberg är utbildad vid Högskolan för Fotografi i Göteborg 2001-2004, bor och arbetar i Stockholm.