Ekonomitjänster

 

Behöver du hjälp med bokföring och redovisning?
TVS ordnar det åt dig.

 

Hur?!
Du lämnar över er bokföring samt redovisningsunderlag och vi tar hand om resten: Ser till att bokföringen följer gällande lagar och redovisningsprinciper, att deklarationer skickas in i tid, att du får betalt för dina fakturor och att årsbokslut eller årsredovisning upprättas på ett korrekt sätt. Dessutom ser vi till att ni inte betalar för hög skatt eller slösar pengar på onödiga avgifter.

Vem utför ditt arbete?

Stefan Loå – Kan sköta din löpande bokföring, deklaration, avstämningar, årsredovisning, inkassoärenden, med mera. Nationalekonom (magisterexamen), Civilekonom och YH-utbildning (ett år) i praktisk bokföring/redovisning. Har arbetat med ideell sektor, ekonomisk förening, aktiebolag och kulturprojekt. Samt på FN i New York och Köpenhamn.

Stefan Loå redovisningsekonom

Stefan Loå – Redovisningsekonom och kulturnjutare som drömmer om fantastiska projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Pettersson – Senior Advisor. Har över tio års erfarenhet av kulturarbete, framförallt löpande daglig verksamhet vari ingår ekonomi, redovisning och bokföring.

TVSbosse

Bo Pettersson – Spindeln i Sveriges kulturtidskriftsnät?

 

 

Vilka garantier har du?
Vi förbinder oss att utföra arbetet på ett klanderfritt sätt. Om det uppstår misstag som huvudsakligen beror på oss tar vi på oss kostnaderna för dessa. (Exempel på kostnader är förseningsavgifter för sent inlämnade deklarationer, missade skatteavdrag och ökade revisorskostnader på grund av felaktig årsredovisning.)

Pris?
250 kr/timme. (Högre pris för icke-medlemmar.)

Vad gör du nu?
Kontakta TVS på kansliet@tvs.se eller 08-6419940 och förklara vad du vill ha hjälp med. Vi hörs!

TVS5

 

Registerhantering

Vi kan sköta ditt register för kund, prenumerationer, fakturering, med mera. Kontakta TVS för närmare information.

tvs8